De Cenci

De Cenci

Percy Byssche Shelley baseerde zijn zeer gruwzame tragedie min of meer op historische feiten. In het voorwoord tot het stuk vertelt hij zelf dat hem tijdens zijn reizen in Italiƫ een manuscript in handen viel dat gekopieerd was uit de archieven van het Paleis van de...