Geld voor Goud

Geld voor Goud

Yücel Kopal runde jarenlang een goudinkoopwinkel in een echte stadswijk in Nijmegen. De bijzondere, soms schrijnende verhalen van zijn klandizie bewerkt hij tot deze glansnieuwe toneeltekst, tevens zijn avondvullende theaterdebuut. Met een rauwe,...
Slaaf

Slaaf

Monoloog van een man die bij vlagen zijn verslaving inziet, afgewisseld met de afkeuring van anderen. De man verklaart zich en probeert zich te verklaren, ontkent, zoekt en raakt steeds meer verstrikt in zijn net van gebruik en walging. In 2011 gespeeld door Jack...
De Cenci

De Cenci

Percy Byssche Shelley baseerde zijn zeer gruwzame tragedie min of meer op historische feiten. In het voorwoord tot het stuk vertelt hij zelf dat hem tijdens zijn reizen in Italië een manuscript in handen viel dat gekopieerd was uit de archieven van het Paleis van de...