Titus Andronicus, Julius Caesar, Coriolanus

In deze bundel zijn drie Romeinse tragedies van William Shakespeare verzameld. Ze zijn door theatermakers Kuno Bakker en Manja Topper vertaald en bewerkt ten behoeve van voorstellingen van toneelgezelschap Dood Paard.

De vertalingen ontlenen hun literaire waarde aan de heldere, concrete stijl. Shakespeares woordkeuze wordt zorgvuldig gevolgd. Daarbij is er gestreefd naar een taal waarin de directheid en brutaliteit gehandhaafd blijft. De teksten getuigen zowel van respect voor het origineel als van een zuiver gevoel voor de hedendaagse taal en de actualiteit.
Hiermee doen deze Shakespeare-vertalingen recht aan de mentaliteit en de verbeeldingskracht van de schrijver en zijn ze tegelijkertijd toegankelijk voor de hedendaagse lezer.

Auteur: William Shakespeare
ISBN: 9789064036063
Publicatiejaar: 2002

Koop dit boek