Superhero of designzero

Steeds vaker wordt social design ingezet om vraagstukken in de zorg te adresseren. Hoewel deze inzet kansen biedt, is de samenwerking tussen design en zorg geen vanzelfsprekend succes. De social designer werkt vanuit een eigen idioom, met een variëteit aan betrokkenen, binnen organisaties waar de dagelijkse realiteit grillig is. Dit resulteert in grenswerk dat de ontwerper verricht om resultaten te realiseren. Maar gaandeweg blijken doelen soms niet gepast of ontstaan waardevolle opbrengsten uit ongeplande situaties. Kortom; de uitwisseling tussen kunst en zorg is een modderig proces.

In de publicatie Superhero of designzero? Over het grenswerk van de social designer in de zorg reflecteren onderzoeker Lieke de Kock en ontwerper Joost van Wijmen, met verschillende betrokkenen, op een social designproject in de ouderenzorg. Op een realistische, eerlijke, soms ongemakkelijke manier wordt het complexe werk dat de social designer verricht binnen de zorgcontext ontleed. De publicatie presenteert geen simplistische oplossingen, maar creëert bewustwording van de complexe werkelijkheid, wil (toekomstige) creatieve professionals voorbereiden op hun positie en een realistisch gesprek aanwakkeren over wat de uitwisseling tussen social design en ouderenzorg zowel biedt als vraagt.