Nieuw licht

Nieuw Licht is ontstaan uit behoefte aan een tastbaar bewijs van en een handvat voor een nieuwe generatie jeugdtheaterregisseurs. Met als doel om deze beweging te versterken en te vernieuwen. Bart Deuss, Dennis Meyer, Jowi Schmitz, Anita Twaalfhoven, Giselle Vegter en Annemarie Wenzel geven een beeld van wat deze makers bezighoudt, hun wensen en dromen, en beschriiven een aantal aspecten die voor een aankomend jeugdtheatermaker van belang zijn.
Nieuw Licht is in eerste instantie bedoeld voor de nieuwe generatie zelf en de studenten die tot die generatie gaan behoren. Maar het biedt ook stof voor alle anderen, werkzaam binnen dit gebied. Want wie het jeugdtheater een warm hart toedraagt, voelt zich ook verantwoordelijk voor de (on)mogelijkheden van een nieuwe generatie.

Auteur: Dennis Meyer (red.), Annemarie Wenzel (red.)
ISBN: 9789064037078
Publicatiejaar: 2007

 
Koop dit boek