Drie kluiten op een hondje

In dit beknopte lexicon worden ruim driehonderd vaktermen en begrippen uit de theaterwereld verklaard. Van ‘aanvang’ tot ‘zijzwart’ wordt ingegaan op algemene, maar vaak ook eigenaardige woorden die in het theater gebruikelijk zijn.
Drie kluiten op een hondje is bedoeld voor theatermakers, liefhebbers, nieuwsgierigen en nitwits. Kortom, voor iedereen die interesse heeft in de achtergronden van het theater en behoefte heeft aan een plezierig naslagwerk.

Auteur: Rob Klinkenberg
ISBN: 9789064036675
Publicatiejaar: 2005

Koop dit boek