Doen alsof

Luigi Pirandello heeft totaal 44 toneelstukken geschreven; daarvan is ruwweg een kwart ooit in Nederlandse druk verschenen, bestaat van de helft een voor opvoering gebruikte ad-hocversie en hebben 11 stukken nog nooit een vertaler gevonden.
De Stichting Luigi Pirandello wil aan deze slechte toegankelijkheid van het werk een einde maken. Enerzijds doet ze dat door teksten van Pirandello, maar ook naar en over de schrijver, te laten vertalen, anderzijds door het spelen van onbekende stukken te stimuleren.

In deze publicatie staan drie teksten van Pirandello, vertaald ter gelegenheid van het derde Pirandello festival in Helmond:
Zoals je me hebben wilt (1930, vertaling Nol van der Loop), Als je iemand bent (1933, vertaling Marjolijn Staatsen-Hettema)en Het verhaal van de verwisselde zoon (1934, vertaling Will Friederichs). 

Auteur: Luigi Pirandello
ISBN: 9789064037559
Publicatiejaar: 2010

 
Koop dit boek