De opkomst van modern theater

B. Hunningher (geb. in Vlissingen, 1903) studeerde Nederlands in Utrecht en promoveerde in 1931 op het proefschrift Het dramatische werk van Schimmel in verband met het Amsterdamse toneelleven in de negentiende eeuw. Hij doceerde Nederlands, en was van 1935 tot 1942 toneelrecensent en kunstcriticus voor de Nieuwe Rotterdamse Courant.

In 1964 aanvaardde hij de leeropdracht ‘Dramaturgie en de geschiedenis van de dramatische kunst’ aan de Universiteit van Amsterdam en legde de grondslag voor de huidige studie Theaterwetenschap.┬áZijn belangrijkste publicaties over het theater zijn Toneel en werkelijkheid (1947), Een eeuw Nederlands toneel (1949), The origin of the theatre (1955), verschillende studies over de Amsterdamse Schouwburg van 1637 en Kruistocht op Broadway (1963).

Auteur: B. Hunningher
ISBN: 9789064030340
Publicatiejaar: 1983

 
Koop dit boek