De brug is van niemand

In de succesvolle reeks die Uitgeverij it&fb samen met de HKU uitgeeft, verschijnt nu een titel over talentontwikkeling.
Gebaseerd op de inzichten uit de verschillende activiteiten in het traject Creatieve Stad, Divers Talent is het boek rond vier pijlers opgebouwd: Het vocabulaire van talentontwikkeling beschrijft de verschillende manieren van en perspectieven op talentontwikkeling en doet een aanzet tot een dynamische definiëring. Bridging gaat over de wijze waarop informele vormen van talentontwikkeling verbindingen kunnen maken met formele structuren. New Grounds presenteert beschouwingen over talentontwikkeling als stimulans voor artistieke ontwikkeling. De grammatica van talentontwikkeling schets de randvoorwaarden voor verankering van talentontwikkeling en biedt materiaal voor hedendaagse artistieke beschouwing.

Auteur: Nelly van der Geest, Carmelita Serkei
ISBN: 9789064037481
Publicatiejaar: 2009

Koop dit boek