Betekenis van drama

‘Luisteren we niet ademloos naar toespraken van twee moordenaars, te weten de heer en mevrouw Macbeth? En alsof dat nog niet genoeg is, betalen we daar veel geld voor en kleden we ons in fraaie kleren. We hebben een tehuis voor het kwaad gebouwd: het theater. We gaan om vermaakt te worden dat huis binnen en weten wat we kunnen verwachten. Slachtpartijen, monologen van bijna-patiënten, machtsspelen, zelfmoorden, onmogelijke liefdes, overspel, dood, jaloezie en een moeder die haar kinderen vermoordt.
Het lijkt wel: hoe erger en subliemer, hoe meer we ons vermaken.’

Een theatervoorstelling zendt talloze signalen uit: teksten, handelingen, beelden en muziek. Het geheel van tekens dat een publiek – bewust of onbewust – ontvangt, geeft aan een voorstelling haar betekenis.
Roel Twijnstra beschrijft in dit boek een methode waarmee de tekens op eenvoudige wijze onderscheiden kunnen worden. Een methode die het inzicht en daarmee het kijkgenot van de meer of minder ingewijde toeschouwer verhoogt.

Auteur: Roel Twijnstra
ISBN: 9789064032325
Publicatiejaar: 1991

Koop dit boek