Bernhard

In Bernhard herken je echo’s van Am Siel van de Oostenrijkse schrijver Thomas Bernhard (1931-1989). De verwantschap tussen de auteur Gerardjan Rijnders en de Oostenrijkse schrijver is frappant. In beide stukken gaat het om de driehoek moeder, dochter en een jonge schrijver. Zoals bij Thomas Bernhard terroriseren de drie personages in Rijnders’ voorstelling elkaar met hun voortdurend gekanker. In Bernhard neemt een beroemde actrice afscheid van het theater. Hier is er opnieuw vermenging van fictie en realiteit: actrice Sigrid Koetse speelt inderdaad haar laatste rol bij Toneelgroep Amsterdam. De jonge toneelschrijver van het afscheidsstuk is niet vertrouwd met de toneelwereld van de actrice. Niettemin schrijft hij voor haar en het grote toneel waar zij jarenlang triomfen heeft gevierd. Zijn stuk geeft hij de ondertitel ‘een constitutioneel koningsdrama’, met als dramatische ingrediënten een pistool, de prins-gemaal van de moederfiguur en haar minister-president. Rijnders’ knipoog naar Bernhard én Shakespeare? (bron: desingel.be)

Auteur: Gerardjan Rijnders
ISBN: 9789064035890
Publicatiejaar: 2000

Koop dit boek